{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

Maono閃克|專業音頻設備

錄音介面 混音控制台 / 麥克風 收音設備

認明原廠唯一授權:立福公司貨  
售後安心保障▸官網登錄 再享延長保固

Maono 品牌熱銷排行

查看更多

Maono 專業混音控台 達人評測

Maono 閃克 | 部落客分享推薦

Maono閃克 品牌

Maono 獲得全球專業用戶的好評肯定

MAONO 源於斯瓦西里語

代表著『願景』相信願景驅動科技。

 

MAONO秉承專業創新和前瞻技術

深受全球海內外專業音樂愛好者熱愛追隨。

 

致力於創造一個年輕一代喜歡

能夠象徵他們的個性、夢想、富有活力的品牌